ŽALČAN

 

NAŠA ZGODBA

Žalčan je lokalni spletni medij, ki deluje predvsem na področju občine Žalec oz. Spodnje Savinjske doline. Medij Žalčan je bil ustanovljen z namenom sodobnega pristopa do medijskega obveščanja državljank in državljanov. Žalčan deluje na spletnem naslovu www.zalcan.si, ki ponuja aktualne informacije s področja informiranja javnosti. Žalčan je neodvisen zasebni medij, ki poroča objektivno ter v skladu z medijskimi normami. Medij Žalčan se financira z lastnimi sredstvi lastnika ter s sredstvi pridobljenimi z naslova oglaševanja.