LOKALNE VOLITVE 2018

18. novembra 2018 so razpisane lokalne volitve za župane ter občinske, mestne in krajevne svete. V občini Žalec imamo devet krajevnih skupnosti ter eno mestno, za katere se bo volilo člane vodstva v prihodnjem obdobju mandata 2018-2022. Poleg volitev v krajevne ter mestno skupnost se bo volilo tudi člane novega sestava Občinskega sveta Občine Žalec. V sedanjem mandatu sestav sestavlja 29 članov in članic, s prihodnjim mandatom pa se bo ta številka zmanjšala na 27 občinskih svetnikov. Ta ukrep so občinski svetniki in svetnice sprejeli v iztekajočem se mandatu. Občinski svet sestavljajo na volitvah izvoljeni člani političnih strank, ki so oddale svoje kandidature do 19. oktobra 2018.

Vsak volivec bo na svoji volilni enoti prejel tri glasovnice – za župana, za Občinski svet ter za krajevno oz. mestno skupnost. Za župana glasujete tako, da na glasovnici obkrožite zaporedno številko pred imenom in priimkom kandidata. Za Občinski svet se glasuje samo za eno (1) listo kandidatov. Svoj glas oddate tako, da obkrožite zaporedno številko pred izbrano listo. Lahko pa namenite preferenčni glas enemu izmed kandidatov, ki mu pri izvolitvi daje prednost pred ostalimi kandidati na listi. To storite tako, da v prazen kvadratek, ki se nahaja na koncu vsake liste, vpišete zaporedno številko izbranega kandidata. Za krajevne in mestno skupnost glasujete tako, da obkrožite zaporedno številko izbranega kandidata.

Pripis: izvoljeni kandidati so označeno s krepko

Kandidata za župana

1 Janko Kos (SD)

2 Matjaž Krk (SDS)

Županska kandidata smo povabili, da odgovorita na najbolj pereča vprašanja, ki so jih izpostavili občani v javni skupini Predlogi in pobude v Občini Žalec. Našemu povabilu se je pozitivno odzval le kandidat stranke SDS, gospod Matjaž Krk. V spodnjem prispevku si lahko ogledate, kakšna so njegova stališča glede izpostavljenih problemov.

 

Kandidati za Občinski svet

1 STRANKA ALENKE BRATUŠEK

1 Tanja Basle
2 Blaž Kolar
3 Jasmina Pepel
4 Mitja Satler
5 Sabina Žagar
6 Janko Vodovnik
7 Rozalija Kišić
8 Marjan Kelhar
9 Barbara Zupanc
10 Janez Stebernak

 

2 STRANKA MODERNEGA CENTRA, SMC

1 dr. Hana Šuster Erjavec
2 Nejc Šporin
3 Alenka Omladič
4 Borut Cink
5 Klara Kobe
6 Domen Meža
7 dr. Tatjana Kovač
8 Jure Oblak
9 Mihaela Anclin
10 mag. Martin Poteko
11 Marjeta Jager
12 Uroš Vodeb
13 Eva Omladič
14 Luka Jager
15 Jasmina Ogorevc Akamba
16 Milan Černivec
17 Klavdija Miklavžin Javornik
18 Boris Cencen
19 Staša Novak
20 Stanislav Zupanc
21 Karmen Geroni
22 Diana Kotnik Lavtižar
23 Zdenka Marija Žuža
24 Katja Randl
25 Andrej Udrih
26 Mitja Mastnak
27 Daša Kolar

 

3 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DESUS

2 Zdenka Jan
1 Marjan Vodeb
3 Stanislav Jerman
4 Danica Vončina Veligošek
5 Štefan Podlinšek
6 Olga Markovič
7 Matjaž Vodlan
8 Ivana Mali
9 Milan Zupanc
10 Sonja Lorger
11 Feliks Srebot
12 Marjana Germ
13 Konrad Toman
14 Irena Mežnar Vajdl
15 Drago Dobočnik
16 Drago Tomažič
17 Ana Franko
18 Sonja Malinger
19 Jože Vajdl
20 Stanislav Goršek
21 Ivan Goričan
22 Rudolf Štajner
23 Viljenka Ramšak
24 Franc Hriberšek
25 Marija Krašek Dobočnik
26 Albina Osolnik
27 Adolf Krušič

 

4 DOBRA DRŽAVA, DD 

1 Marjan Starič
2 Jasna Rode Nikolčić
3 Ivan Vidmajer
4 Milena Tepić
5 Val Vovk Petrovski
6 Aleksandra Novak

 

5 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI, NSi

1 Vilma Tekavc
2 Primož Salesin
3 Jasna Ajtnik
4 Mitja Vasle
5 Claudija Hočevar
6 Zdravko Pečarič
7 Mateja Perger
8 Luka Lenko
9 Irena Mikola
10 Dejan Kajnih
11 Natalija Borišek
12 Mitja Repas
13 Veronika Gazvoda
14 Anto Ćosić
15 Zdenka Pocajt
16 Klemen Videc
17 Kristina Bobek
18 Jaka Kuhar
19 Bruno Zapušek
20 Anita Matijevič
21 Damijan Škoflek
22 Dejan Laznik
23 Branka Perger
24 Branko Mlinarić
25 Branko Hrovatič

 

6 SOCIALNI DEMOKRATI, SD

1 Janko Kos
2 Tatjana Razboršek Rehar
3 Roman Virant
4 Tanja Trobiš
5 Viktor Mitov
6 Nada Jelen
7 Matic Krajšek
8 Anka Krašovc
9 Slavko Ivezić
10 Vladimila Dobnik
11 Vojko Zupanc
12 Darja Zupanc
13 Milan Vogrinc
14 mag. Lilijana Ježovnik Jančič
15 Toni Cvetkovski
16 Matej Jezernik
17 Albina Fijavž
18 Boštjan Hrastnik
19 Damjan Doler
20 Barbara Bosnar
21 Sebastjan Cilenšek
22 Gregor Košec
23 Ivana Zapušek Skubic
24 Peter Vipavc
25 Radislav Gašparič
26 Anica Krčmar
27 Bojan Pevec

 

7 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS

1 Jože Krulec
5 Jasmin Fideršek
2 Tina Rosina Košir
3 Rok Sedminek
4 Lidija Lesjak
6 Mihaela Bajo Pikelj
7 Sebastjan Špeglič
8 Ines Šalamun
9 Darko Simončič
10 Tanja Gregl
11 Jurij Krulec
12 Darja Čop Sedminek
13 Mitja Lešnik
14 Brigita Obrez
15 mag. Uroš Rožič
16 Urška Repas
17 Anže Centrih
18 Alenka Pogačar
19 Aleksander Bobovnik
20 Bernarda Simončič
21 Radislav Nikolić
22 Mojca Sedminek Vuherer
23 Ivan Bizjak
24 Alenka Polšak
25 Bernard Jelen
26 Marko Potočnik
27 Boštjan Škrabar

 

8 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS 

1 Matjaž Krk
2 Nina Avbelj Lekić
3 Karel Borovnik
4 Marjeta Rukav
5 Darko Tratnik
6 Katja Palčnik
7 Anton Grobelnik
8 Aleksandra Križan
9 Srečko Čater
10 Silva Železnik
11 Srečko Lednik
12 Natalia Doloris Horvat
13 Zmago Oblak
14 Dominika Bau
15 Martin Šalamun
16 Ivan Mazzoni
17 Vesna Napotnik
18 Dani Zagoričnik
19 Luka Lakner
20 Kristian Pesko
21 Peter Knez
22 Kristian Križan
23 Milodara Horvat
24 Ivan Šmarčan
25 Daša Golavšek Kohne
26 Branislav Hancman
27 Simona Vodončnik

 

9 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS

1 Danijel Vombek
2 Natalija Štefančič
3 Dejan Martinčič
4 Marija Petrovec
5 Samo Jurhar
6 Rosana Cvahte
7 Matija Kveder Bratina

 
Kandidati za krajevne skupnosti in mestno skupnost

GALICIJA

Volilna enota 01 

Lista za komunalno vodo

Zdenko Selišek
Karmen Držan
Peter Vipavc

Volilna enota 02 

Jožica Jakob in skupina volivcev

Alojz Podpečan

Lista za komunalno vodo

Anton Flis

Volilna enota 03 

Lista za komunalno vodo

Marjan Mohorič
Verica Štefančič

Volilna enota 04 

Lista za komunalno vodo

Milena Vinder
Cvetko Golavšek

Volilna enota 05 

Lista za komunalno vodo

Anja Belošević

Volilna enota 06 

Lista za komunalno vodo

Aleš Doberšek

GOTOVLJE

Volilna enota 01

Izvršilni odbor OO SLS Žalec

Ivan Bizjak

Tanja Trobiš in skupina volivcev

Božo Radić
Marija Bosnar
Janez Trobiš
Zlata Jezernik
Cvetko Kompolšek

Bernard Gojzdnik in skupina volivcev

Lidija Florjančič
Peter Lešer
Alenka Štrajhar
Marjan Škafer
Karmen Krivec

GRIŽE

Volilna enota 01 

Alojz Salobir in skupina volivcev

Karmen Oblak
Rudolf Bardorfer

Lista za učinkovito KS Griže

Olga Markovič
Ivan Goričan

Ivan Krašovc in skupina volivcev

Darja Šalej
Andrej Dolinar

Volilna enota 02 

Alojz Salobir in skupina volivcev

Tadej Kokol

Lista za učinkovito KS Griže

Carmen Frece
Stane Goršek

Ivan Krašovc in skupina volivcev

Danijel Vombek
Danica Dolinar

Volilna enota 03 

Alojz Salobir in skupina volivcev

Ines Guberac
Peter Knez
Tina Beškovnik

Lista za učinkovito KS Griže

Vid Fendre
Ivanka Olip

Izvršilni odbor OO SLS Žalec

Aleksander Bobovnik

Ivan Krašovc in skupina volivcev

Lucija Polavder
Marjan Vodeb
Biljana Bogdanić

Volilna enota 04 

Alojz Salobir in skupina volivcev

Andrej Kveder
Darja Jevšovar
Zmago Oblak

Lista za učinkovito KS Griže

Jožef Pražnikar
Sonja Hlačar
Božo Sevnik

Ivan Krašovc in skupina volivcev

Drago Tomažič
Danica Vončina Veligošek
Igor Tauses

LEVEC

Volilna enota 01 

Vladimila Dobnik in skupina volivcev

Ladislav Košir
Vlasta Jereb
Franjo Cvikl
Vesna Slamnik
Rafael Hrustel
Simona Pilih Derča
Silvo Lavtižar

Katja Palčnik in skupina volivcev

Rok Guček
Miša Marinček Ribežl
Marcel Palčnik
Nika Vidali
Jernej Repinšek
Maja Friedrich
Primož Ferjan

LIBOJE

Volilna enota 01 

Dušan Čretnik in skupina volivcev

Anton Kanič
Ana Feldin

Tjaša Krivec in skupina volivcev

Ksenija Baloh Štrajhar
Uroš Feldin

Volilna enota 02 

Dušan Čretnik in skupina volivcev

Danijela Lutar Mandič

Izvršilni odbor OO SLS Žalec

Radislav Nikolić

Tjaša Krivec in skupina volivcev

Marjan Potočnik
Jasmina Pere

Volilna enota 03 

Dušan Čretnik in skupina volivcev

Srečko Čater
Cvetka Travnšek
Bojan Salamun

Lista za pločnik

Jože Hrvatin

Tjaša Krivec in skupina volivcev

Iztok Baloh
Alenka Polšak
Štefan Frece

PETROVČE

Volilna enota 01 

Lista novih možnosti

Katarina Marčič
Matej Čater

Volilna enota 02 

Izvršilni odbor OO SLS Žalec

Bernard Jelen
Urška Repas

Lista novih možnosti

Žarko Seražin
Maruša Mirnik

Volilna enota 03 

Izvršilni odbor OO SLS Žalec

Ines Šalamun

Lista novih možnosti

Uroš Stepišnik

Volilna enota 04 

Lista novih možnosti

mag. Jasna Sraka
Danijel Žagar
Violeta Šket

Volilna enota 05 

Nataša Sitar in skupina volivcev

Niko Natek

PONIKVA

Volilna enota 01 

Danijel Jelen in skupina volivcev

Nada Jelen

Lista Mateja Voha

Marija Verdev
Roman Vasle

Volilna enota 02 

Lista za prijazno KS

Štefan Podlinšek

Lista Mateja Voha

Franc Dušak
Rozika Jelen
Jure Vasle

Volilna enota 03 

Lista za prepoznavnost Studenc in dolgoročni razvoj KS Ponikva

Franc Kos
Andreja Ramšak
Slavko Drofelnik

Lista za prijazno KS

Drago Dobočnik
Marija Krašek Dobočnik

Danijel Jelen in skupina volivcev

Damjan Doler

Lista Mateja Voha

Srečko Lednik
Tatjana Jezernik
Karel Borovnik

ŠEMPETER

Volilna enota 01 

Ivan Pesko in skupina volivcev

Mojca Skočaj

Silvester Udrih in skupina volivcev

Damijan Petar

Volilna enota 02 

Izvršilni odbor OO SLS Žalec

Erih Sedminek

Silvester Udrih in skupina volivcev

Bojan Štorman

Volilna enota 03 

Ivan Šuler in skupina volivcev

Zdenka Jan

Volilna enota 04 

Anton Kač in skupina volivcev

Krištof Kač

Volilna enota 05 

Izvršilni odbor OO SLS Žalec

Brigita Obrez

Silvester Udrih in skupina volivcev

Milan Vasle
Petra Verdev

Volilna enota 06 

Izvršilni odbor OO SLS Žalec

mag. Uroš Rožič
Alenka Pogačar

Silvester Udrih in skupina volivcev

Aleš Kumperger
Darinka Pikl
Mitja Tavčer

Ivan Šuler in skupina volivcev

Zoran Kolenc
Marija Šere
Konrad Toman

Ivan Pesko in skupina volivcev

Kristian Pesko

Volilna enota 07 

Ivan Šuler in skupina volivcev

Franc Zajc

Rudi Brežnik in skupina volivcev

Peter Klančnik

Volilna enota 08 

Silvester Udrih in skupina volivcev

Gregor Lipuš

VRBJE

Volilna enota 01 

Bogdan Cokan in skupina volivcev

Jožef Meh
Zdenka Cokan
Andrej Šepec
Nataša Čater
Boštjan Štravs
Alojzija Grabner
Denis Herle

Nina Avbelj Lekić in skupina volivcev

Vesna Napotnik
Gašper Mastnak
Andreja Drobež
Franjo Pasarić
Maja Belak

ŽALEC

Volilna enota 01 

Izvršilni odbor OO SLS Žalec

Jasmin Fideršek
Mihaela Bajo Pikelj

Jakopič Tratnik Mateja in skupina volivcev

Dani Zagoričnik
Marjeta Lakner

Janko Kos in skupina volivcev

Boštjan Hrastnik
Klavdija Laznik Tomažič

Volilna enota 02 

Janko Kos in skupina volivcev

Tadej Čretnik
Nataša Centrih

Jakopič Tratnik Mateja in skupina volivcev

Viktorija Sadnik
Darko Tratnik

Volilna enota 03 

Izvršilni odbor OO SLS Žalec

Tanja Gregl

Jakopič Tratnik Mateja in skupina volivcev

Saša Zidanšek Obreza

Janko Kos in skupina volivcev

Radislav Gašparič
Julija Lukač
Pavel Virant

Volilna enota 04 

Janko Kos in skupina volivcev

Alenka Omladič

Jakopič Tratnik Mateja in skupina volivcev

Alojz Vojko Rizmal

Volilna enota 05 

Izvršilni odbor OO SLS Žalec

Sebastjan Špeglič

Janko Kos in skupina volivcev

Gregor Audič

Volilna enota 06 

Izvršilni odbor OO SLS Žalec

Mitja Lešnik

Janko Kos in skupina volivcev

Ivana Zapušek Skubic
Bojan Pevec