ZADNJA PRILOŽNOST ZA PRIJAVO ŠKODE

ZADNJA PRILOŽNOST ZA PRIJAVO ŠKODE avtor 15. julija, 2019

Oškodovanci, ki so v neurju s točo in poplavami dne 22. in 23. junija utrpeli neposredno škodo na stvareh in kmetijskih zemljiščih lahko le-to prijavijo v glavno pisarno Občine Žalec.

Junija je Savinjsko dolino prizadelo hudo neurje s točo.

Občina Žalec je s strani Uprave RS za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo, dne 4. 7. 2019, prejela Sklep o ocenjevanju škode na stvareh (stavbah) in kmetijskih zemljiščih zaradi posledic močnega neurja s poplavami in točo dne 22. in 23. junija 2019. Prijavo lahko oddajo fizične ali pravne osebe, ki so v omenjenem časovnem obdobju zaradi neurja utrpele škodo na stavbah in kmetijskih zemljiščih.

Toča je bila ponekod velika kot oreh (foto: PGD Sv. Lovrenc).

Oškodovanci lahko prijavo podajo pisno (glavna pisarna Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec) ali po e-pošti glavna.pisarna@zalec.si. To lahko storijo najkasneje do srede, 17. 7. 2019, do 16. ure.

Gasilci so imeli med in po neurju polne roke dela (foto: PGD Prebold).

Na osnovi prijave bo nato komisija opravila ogled in popis škode. Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na tajništvo Urada za gospodarske javne službe Občine Žalec, tel. št. 713 64 40, oz. za kmetijska zemljišča na tel. št. 713 64 36 v času uradnih ur.