V MARCU VIŠJE POLOŽNICE ZA VODO

V MARCU VIŠJE POLOŽNICE ZA VODO avtor 4. marca, 2019

Občinski svetniki so na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Žalec, ki je potekala 30. januarja, sprejeli nov elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Dvig cen se nanaša predvsem na višje obratovalne stroške, ki jih ima podjetje JKP na segmentu odpadnih komunalnih voda.

Kot je pojasnil direktor Javnega komunalnega podjetja Žalec g. Matjaž Zakonjšek, se JKP sooča s težavami pri zaračunavanju odpadne vode, saj veliko občanov še vedno uporablja lastne vodne vire, odpadno vodo pa nato zlivajo v komunalno infrastrukturo. Posledice teh dejanj so večje količine odpadnih voda kot so bile dobavljene. JKP si osnovo za izračun stroškov obračunava glede na dobavljeno vodo, zato jim vsa voda, ki prihaja iz drugih virov predstavlja dodatne stroške, za katere ne prejmejo ustreznih financ.

Veliko občanov še vedno uporablja lastne vodne vire.

Kot rezultat so s podjetja JKP Občinskemu svetu predlagali nov elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Na seji je g. Zakonjšek predstavil tudi informativni izračun novih položnic, ki že vključuje nove cene storitev. Pri pregledu informativnega izračuna lahko opazimo, da sta pri oblikovanju cen najbolj poskočili postavki Omrežnina vode (za 1,6 evra) in pa Storitve povezane z greznicami (za 2 evra).

Kaj to pomeni za povprečnega uporabnika?

Kot posledica dviga cen, ki so stopile v veljavo s 1. februarjem 2019, bo položnica povprečnega gospodinjstva višja za približno 4,24 evra. Do sedaj je povprečno gospodinjstvo v občini s porabo 12 kubičnih metrov vode za položnico odštelo 26,43 evra, v mesecu marcu pa lahko uporabniki na položnicah že pričakujejo višji znesek. Le-ta bo za povprečno gospodinjstvo z enako porabo sedaj znašal 30,67 evra.

Vir: Informativni izračun položnice 2019 (zalec.si)
Obrazložen pojav “bele vode”

V zadnjem času je bilo na medmrežju opaziti zaskrbljenost občanov v povezavi z oporečnostjo same vode. Več občanov je na spletu opozarjalo, da ima voda, ki priteče iz vodovoda, neprijeten vonj ter da je precej bele barve in da potrebuje določen čas, da se zbistri. G. Zakonjšek je obrazložil, da je voda varna in da vseskozi opravljajo meritve ustreznosti, sam pojav “bele vode” pa pripisuje manjšim količinam podtalnice. Po besedah g. Zakonjška imamo v zadnjem obdobju v Savinjski dolini težave z višino podtalnice, kar pomeni, da je višina vode v zbiralnikih kritično nizka. Pri črpanju vode iz nizkega vodostaja lahko sistem v cev posrka tudi zrak, ki se nato zmeša z vodo, in ustvari bele mehurčke, ki po določenem času izginejo. Povprečni uporabnik lahko ta pojav zazna kot belo oz. motno vodo, ki priteče direktno iz mestnega vodovoda.

Vsekakor pa g. Zakonjšek pojasnjuje, da pojav “bele vode” ni posledica prekomerne rabe klora. Če bi namreč povprečen uporabnik pil vodo s tolikšno količino klora, da bi prisotnost zaznali s prostim očesom, bi to bilo zanj že usodno.