KATERE INVESTICIJE LAHKO PRIČAKUJEMO V 2019 IN 2020?

KATERE INVESTICIJE LAHKO PRIČAKUJEMO V 2019 IN 2020? avtor 16. februarja, 2019

V sredo, 30. januarja, je v sejni sobi Občine Žalec potekala 3. redna seja Občinskega sveta Občine Žalec. Na dnevnem redu je bilo 13 točk, med katerimi je najbolj izstopala 4. točka, ki opredeljuje predlog proračuna za leti 2019 in 2020 v prvi obravnavi. V njima se nahaja podrobna obrazložitev porabe občinskih sredstev, ki na letni ravni znašajo dobrih 20 milijonov evrov.

Poleg sredstev, ki jih Občina vsako leto nameni za svoje delovanje (delo župana in občinske uprave, delo vrtcev, šol, javnih zavodov, itd.) je v predlogu proračuna največ sredstev namenjeno investicijskim projektom. Znatno mesto v predlogu proračuna za naslednji dve leti zaseda projekt Hopslandia, ki naj bi po besedah župana imel ključno vlogo pri nadaljnjem turističnem razvoju regije. V letu 2019 je za omenjeni projekt vodstvo Občine v proračunu rezerviralo 245.200 evrov, za leto 2020 pa se načrtuje še dodatnih 619.700 evrov investicijskih sredstev, ki bodo namenjeni izgradnji Hopslandije. V neposredni bližini Hopslandije se načrtuje tudi 187.500 evrov velika investicija v parkirišče za avtodome.

Velik del investicijskih sredstev se namenja za projekt Hopslandia.

V investicijsko vzdrževanje javnih cest se v tokratnem predlogu proračuna vlaga kar 118% več sredstev kot lani, kar pomeni, da se za obnovo občinske cestne infrastrukture namenja dobrih 2,5 milijona evrov. V prvi vrsti se načrtuje obnova ceste Velika Pirešica-Studence-Ponikva, za katero je predvidenih 100.000 evrov. V obnovo ceste Šempeter-Spodnje Grušovlje se bi naj v letošnjem letu namenilo 34.000 evrov, medtem ko se načrtujejo tudi dela na pločniku v Galiciji v vrednosti 40.000 evrov. Za obnovo ceste v Hramšah je predvidenih 130.000 evrov, za obnovo mostov pa 105.000 evrov. V nadaljevanju je določen del proračunskih sredstev namenjen izgradnji parkirišča v Arnovskem gozdu, ki naj bi služilo kot nekakšno varno parkirišče za parkiranje vozil na daljši rok. Proračunska investicija v parkirišče se giblje okoli 146.000 evrov. Med pomembnejše investicije v tem segmentu spada tudi 2. faza gradnje ceste »južno od železnice« v vrednosti 243.000 evrov.

Za obnovo mostov je v predlogu proračuna predvidenih 105.000 evrov.

Na informacijskem področju lahko zasledimo dvig postavke za tekoče vzdrževanje informacijske programske opreme iz 50.245 evrov na 85.200 evrov, zaradi česar je moč pričakovati posodobitev informacijskih sistemov s prenovo spletnih komunikacijskih kanalov, ki jih Občina uporablja pri spletni komunikaciji. V predvidenem proračunu je moč opaziti tudi zvišano postavko na področju sofinanciranja nakupa nove zaščitne gasilske opreme v višini 50.000 evrov.

Gasilci na dotrajano opremo in zaščitne obleke opozarjajo že dlje časa.

Na področju izobraževanja oz. bolj natančno na področju štipendij se v prihodnjem letu predvideva dvig sredstev iz 58.319 evrov na 69.700 evrov. V obrazložitvah so strokovne službe zapisale: »Podprogram obsega podeljevanje štipendij za nadarjene dijake in študente, dijake in študente, ki se izobražujejo za pridobitev deficitarnega poklica, študente, ki se izobražujejo v tujini in izjemoma tudi za dijake in študente, ki dosegajo izjemne rezultate v evropskem in svetovnem merilu. Namen takšnega ukrepa je pripomoči k razvoju talentov nadarjenih posameznikov, ki lahko po dokončanem izobraževanju s svojim specifičnim znanjem pomembno prispevajo k razvoju in kakovosti življenja v lokalni skupnosti oziroma zagotoviti prisotnost usposobljenih strokovnjakov za lokalno pomembne ali deficitarne poklice v občini.« V praksi to pomeni 7 novih štipendij.

Na trgu dela med drugim primanjkuje kadra za delo v kovinski industriji.

Več o samem predlogu proračuna za leti 2019/2020 si lahko preberete TUKAJ.

Predlagana oblika proračuna, ki je bila na seji potrjena s strani Občinskega sveta, je bila posredovana v 14-dnevno javno obravnavo, ki se je iztekla 14. februarja 2019. Sedaj bodo strokovne službe Občine Žalec pregledale prispele pripombe oz. popravke ter jih po najboljših močeh vpele v predlagano obliko proračuna. Morebitne nove podrobnosti glede predloga proračuna bodo znane najkasneje do konca meseca marca, ko bo na sporedu 4. redna seja Občinskega sveta Občine Žalec.