NOVI SESTAV OBČINSKEGA SVETA PRVIČ ZASEDAL

NOVI SESTAV OBČINSKEGA SVETA PRVIČ ZASEDAL avtor 11. decembra, 2018

V sredo, 5. decembra, je potekala prva konstitutivna seja novega sestava Občinskega sveta Občine Žalec za mandat 2018-2022. Na seji so bili prisotni vsi novoizvoljeni svetniki Občine Žalec, vključno z županom. Konstitutivno sejo je vodil Stanislav Jerman, najstarejši predstavnik izvoljenih svetnikov.

Po sklicu seje in ugotovitvi prisotnosti novoizvoljenih članov sveta na podlagi potrdil Občinske volilne komisije o izvolitvi je sledilo poročilo Občinske volilne komisije (OVK) o izidu volitev v svet in volitev župana. Zaradi odsotnosti predsednika OVK je poročilo predstavila Darja Orožim, višja svetovalka za zadeve občinskega sveta. S predstavitvijo poročila se je Občinski svet seznanil z rezultati volitev za župana ter Občinski svet in imenoval komisijo za potrditev mandatov. Komisija, ki so jo sestavljali Janko Kos, Matjaž Krk, Zdenka Jan, Jože Krulec in Tanja Basle so pripravili poročilo komisije za potrditev mandatov in z njim mandate potrdili vsem izvoljenim svetnikom in županu. Po potrditvi mandatov so člani sveta potrdili tudi imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja v naslednjem sestavu: Viktor Mitov (predsednik), Roman Virant (član), Tanja Trobiš (član), Matjaž Krk (član), Nina Avbelj Lekić (član), Stanislav Jerman (član), Jože Krulec (član), Tanja Basle (član) ter dr. Hana Šuster Erjavec (član).

NovI sestav Občinskega sveta z županom na čelu je tako uradno potrjen, z delom pa bodo aktivno pričeli prihodnji teden, in sicer v četrtek, 20. decembra, ko bo na sporedu 2. redna seja Občinskega sveta.