ZNANI SO URADNI REZULTATI LOKALNIH VOLITEV

ZNANI SO URADNI REZULTATI LOKALNIH VOLITEV avtor 27. novembra, 2018

Znani so uradni rezultati lokalnih volitev 2018, ki so bile izvedene v nedeljo, 18. novembra. Že po neuradnih rezultatih je zmago na županskih volitvah v prvem krogu prepričljivo slavil aktualni župan Janko Kos, zdaj pa so to tudi uradno potrdili z Občinske volilne komisije.

Janko Kos brez večjih težav do novega mandata

Že v nedeljo zvečer se je vedelo, da na županskem stolčku v občini Žalec ne bo sprememb. Kandidat politične stranke SD, g. Janko Kos, je po neuradnih rezultatih s približno tri četrtinsko večino vodil pred svojim konkurentom, predstavnikom SDS, g. Matjažem Krkom. Ta podatek je včeraj potrdila tudi Občinska volilna komisija z objavo uradnih rezultatov lokalnih volitev 2018. Volilna udeležba v občini Žalec je znašala 42,29 odstotka, kar je 3,43 odstotka več kot štiri leta poprej. To pomeni, da je od 17 890 volilnih upravičencev svoj glas na volitvah oddalo 7565 posameznikov. Na županskih volitvah je prepričljivo slavil g. Janko Kos s 76,86 odstotki glasov, medtem ko je g. Matjaž Krk zbral 23,14 odstotkov vseh oddanih glasov. Neveljavnih glasovnic za župana je bilo 112.

Janko Kos na slovesnosti ob 150. obletnici II. slovenskega tabora

V Občinskem svetu trepetali do zadnjega

Precej bolj napeto je bilo v Občinskem svetu, kjer so nekateri posamezniki z nestrpnostjo pričakovali uradne rezultate, saj je na nekaterih listah o izvolitvi odločal samo glas ali dva. Največ predstavnikov v Občinskem svetu Občine Žalec bo imela SD (9), sledijo ji SDS (7), DeSUS (3), SLS (3), Stranka Alenke Bratušek (2) ter SMC, NSi in SNS z enim predstavnikom. V primerjavi z rezultati s prejšnjih lokalnih volitev sta največ pridobila SD in SDS, saj imata obe listi dva predstavnika več kot pred štirimi leti. SLS in NSi ostajata na istem številu predstavnikov, vendar procentualno oba beležita boljši rezultat kot štiri leta poprej. Največji ‘poraz’ beležijo v SMC, kjer je od prejšnjih petih predstavnikov svoj sedež uspel zadržati samo en predstavnik. Upad beležijo tudi pri stranki DeSUS (iz petih predstavnikov na tri), največji preboj pa je uspel Stranki Alenke Bratušek ter SNS, ki sta v novem sestavu obe novinki. Za vstop v Občinski svet je lista morala zbrati preko 200 glasov. Vzrok za to tiči predvsem v zmanjšanju števila svetnikov iz 29 na 27, ki so ga aktualni svetniki sprejeli v iztekajočem se mandatu.

V novem sestavu Občinskega sveta bosta dva svetnika manj

O predstavnikih v občinskem svetu so marsikje odločali tudi preferenčni glasovi. To so glasovi, ki so jih volivci podelili direktno enemu predstavniku z liste in ne strankarski listi na splošno. Zakon o lokalnih volitvah namreč pravi, da so kandidati “izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo.” Povedano na kratko, pravilo prehitevanja po preferenčnih glasovih začne veljati takrat, ko ima kandidatova lista vsaj 25% vseh glasov preferenčnih, posamezen kandidat pa mora zbrati toliko preferenčnih glasov, da presega 10% vseh glasov, ki jih je prejela njegova lista.

SD najbolj uspešni tudi pri preferenčnih glasovih

V občini Žalec je bilo skupaj oddanih 2564 preferenčnih glasov, kar je 347 glasov več kot štiri leta poprej. Največ preferenčnih glasov (143) je zbral Srečko Lednik z liste SDS, vendar mu preboj v Občinski svet ni uspel, saj ni dosegel zadostnega števila preferenčnih glasov, da bi obveljalo pravilo prehitevanja (lista SDS je na volitvah prejela 1715 glasov, kar pomeni, da bi posameznik za prehitevanje potreboval vsaj 172 preferenčnih glasov). Mnogi že dlje časa opozarjajo na domnevno nepravičnost takšnega sistema glasovanja, ki pogojuje uspešnost posameznika z (ne)uspešnostjo liste, ter predlagajo prehod na večinski sistem, kjer se glasuje o posameznih kandidatih in ne o strankarskih oz. nestrankarskih listah. Zakon o lokalnih volitvah sicer takšno načelo glasovanja dovoljuje, vendar le za občinske svete, ki imajo manj kot 12 članov.

9. člen Zakona o lokalnih volitvah pravi: “Člani občinskih svetov se volijo po večinskem načelu (večinske volitve) ali proporcionalnem načelu (proporcionalne volitve). Če šteje občinski svet manj kot 12 članov, se člani občinskega sveta volijo po večinskem načelu. Če šteje občinski svet 12 ali več članov, se člani občinskega sveta volijo po proporcionalnem načelu.”

Za Občinski svet Občine Žalec, ki šteje 27 predstavnikov, se tako glasuje po proporcionalnem načelu. Največ preferenčnih glasov je dobila stranka SD (804), sledita ji SDS (521) in SLS (389). Med posamezniki je največ preferenčnih glasov prejel Srečko Lednik z liste SDS (143), sledita mu Gregor Košec, SD (142) ter Jože Krulec, SLS (122).

V krajevnih skupnostih veliko novih obrazov

Letošnje lokalne volitve prinašajo številne spremembe tudi na lokalni ravni. Samo tretjina predstavnikov v krajevnih in mestni skupnosti je takšnih, ki so svoje delo opravljali že v prejšnjem mandatu, približno dve tretjini predstavnikov pa je novih. V krajevni skupnosti Levec je prišlo do popolne zamenjave sveta KS, korenite spremembe v sestavih beležijo tudi v Petrovčah, Žalcu, Šempetru in Galiciji. Nekoliko manj sprememb je v Gotovljah, Grižah in na Ponikvi, najmanj sprememb pa se obeta v krajevnih skupnostih Liboje in Vrbje, kjer svet KS ostaja skorajda nespremenjen.