NOVO STANOVANJSKO NASELJE SE BO IMENOVALO “FRENGA”

NOVO STANOVANJSKO NASELJE SE BO IMENOVALO “FRENGA” avtor 15. septembra, 2018

Naselje Frenga, kot ga je poimenoval investitor Gradiatim d.o.o., bo počasi pričelo dobivati svojo pravo podobo. Stanovanjsko naselje z 59 bivalnimi enotami je v prvi fazi gradnje in sicer pri temeljenju. Kot pravi investitor, gradnja poteka po načrtih. Če jih ne bo oviral dež, bodo dela lahko potekala po predvideni časovnici, ki pravi, da bi naj bila gradnja zaključena do 30. marca 2020.

Kot smo že poročali, bo predvideni objekt sestavljen iz kletnih prostorov, pritličja in štirih nadstropij z izkoriščeno mansardo. Investitor se je zavezal, da bo ob cesti zahodno od objekta zagotovil primerno število parkirnih mest, ki bodo omogočala nemoteno parkiranje vozil stanovalcev. Občina Žalec je 15. junija z investitorjem podpisala pogodbo o opremljanju, na podlagi katere se je investitor zavezal k izgradnji manjkajoče gospodarske infrastrukture, kot je cestno omrežje z meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovodom ter fekalno kanalizacijo. V stanovanjskem objektu bodo večinoma 2- oziroma 3-sobna stanovanja, ki bodo zelo primerna tudi za mlade družine. V nadstandardnem stanovanjskem kompleksu bo poleg stanovanj možen tudi nakup podzemnega parkirnega prostora.

Žalec s tem pridobiva pomembnih 59 stanovanjskih enot, za katere bo v prihodnjih tednih podjetje Gradiatim izdelalo tudi prodajni načrt ter ponudbo za nakup stanovanja na trgu. Ponudbo bomo v prihajajočih tednih objavili na spletni strani spletnega medija Žalčan.

 


vir naslovne fotografije: Gradiatim d.o.o.