GRADNJA “PETKE” SE PRIČENJA

GRADNJA “PETKE” SE PRIČENJA avtor 12. julija, 2018

Ob koncu lanskega leta smo poročali o novem večstanovanjskem objektu, t.i. “Petka”, ki bo zrasel na križišču Arničeve in Kidričeve ulice v Žalcu. Zdaj pa so z Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec podali aktualno informacijo o pričetku gradnje le-tega.

Investitor je podjetje Gradiatim d.o.o., ki bo v prihodnje pričelo z izgradnjo stanovanjskega objekta, v katerem bo 59 etažnih stanovanj. Predvideni objekt bo sestavljen iz kletnih prostorov, pritličja in štirih nadstropij z izkoriščeno mansardo. Investitor se je zavezal, da bo ob cesti zahodno od objekta zagotovil primerno število parkirnih mest, ki bodo omogočala nemoteno parkiranje vozil stanovalcev. Občina Žalec je 15. junija z investitorjem že podpisala pogodbo o opremljanju, na podlagi katere se je investitor zavezal k izgradnji manjkajoče gospodarske infrastrukture, kot je cestno omrežje z meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovodom ter fekalno kanalizacijo. Kot so sporočili z Urada je skladno z veljavno zakonodajo investitor predmet pogodbe o opremljanju zavaroval tudi z bančno garancijo. Za izgradnjo pa je bil investitorju odmerjen tudi komunalni prispevek v višini 188.216,61 €.

Projekt naj bi bil zaključen nekje ob zaključku prihodnjega leta oz. najkasneje do 30. 3. 2020.