NOV PRODAJNI KONTEJNER NA ŽALSKI TRŽNICI IŠČE NAJEMNIKA

NOV PRODAJNI KONTEJNER NA ŽALSKI TRŽNICI IŠČE NAJEMNIKA avtor 18. februar, 2019

Javno komunalno podjetje Žalec je v četrtek, 14. februarja, na svoji spletni strani objavilo razpis za javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora – tipskega prodajnega kontejnerja za namen prodaje hrane in pijače, ki se nahaja na žalski Podeželski tržnici, v najem.

Podeželska tržnica v Žalcu, ki bo ob pričetku nove sezone Fontane piv z novo nadstrešnico zagotovo pritegnila marsikateri pogled, je bogatejša še za eno pridobitev. Poleg dveh kontejnerjev, ki sta na prireditvenem prostoru stala že lansko leto, sedaj stoji še tretji. Le-ta je trenutno še prazen, zanj pa je Javno komunalno podjetje Žalec že izdalo razpisno dokumentacijo, v kateri bo najboljšemu ponudniku omogočen najem tipskega prodajnega kontejnerja za namen prodaje hrane in pijače.

Kakšni so pogoji?

Ker se kontejner v velikosti 30 kvadratnih metrov nahaja v neposredni bližini Fontane piv, razpis vsebuje nekaj temu primernih pogojev. Najemnik bo tako moral nuditi prodajo avtohtone slovenske domače hrane (v ponudbi morajo obvezno biti pečene svinjske krače, kranjske klobase in carski praženec), od piv pa bo lahko prodajal samo pivo Kukec. “Avtohtona slovenska domača hrana in pivo Kukec sta bistveni sestavini najemne pogodbe in sta v primeru kršitve razlog za prekinitev najemne pogodbe,” je zapisano v razpisni dokumentaciji.

Izbrani ponudnik bo v kategoriji piv smel prodajati samo pivo Kukec. (vir: Turizem Žalec)

Prav tako se od najemnika pričakuje, da se bo ob prireditvah na tem prostoru aktivno vključeval v samo organizacijo po predhodnem dogovoru z Zavodom za kulturo, šport in turizem Žalec. Vnaprej je določen tudi obratovalni čas, ki mora sovpadati z odprtostjo Fontane Zeleno zlato.

Kateri ponudniki bodo imeli prednost?

Glede na razpisne pogoje bo izbran tisti ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk glede na ponujeno ceno (40 točk) ter predložene reference v gostinstvu (20 točk) oz. turizmu (20 točk). Prednost v obliki dodatnih desetih točk bodo imeli tisti ponudniki, ki bodo izkazali, da bodo v svoji ponudbi dodatno ponujali hrano blagovne znamke Zeleno zlato ter ponudniki, ki so včlanjeni v Lokalno turistično organizacijo (LTO) ali Lokalno akcijsko skupino (LAS).

Rok za oddajo ponudb je do vključno 6. 3. 2019, do 9. ure zjutraj. Izbrani ponudnik bo predvidoma znan v 90 dneh od roka, ki je določen za oddajo ponudb, z obratovanjem pa bi izbrani ponudnik naj pričel v začetku meseca maja 2019.