BRANE BUT PREJEMNIK NAGRADE ZA ŽIVLJENJSKO DELO

BRANE BUT PREJEMNIK NAGRADE ZA ŽIVLJENJSKO DELO avtor 7. februar, 2019

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 10. januarja v Brdu pri Kranju slovesno podelilo nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva in izvajanja rejniške dejavnosti. Nagrado za življenjsko delo na področju socialnega varstva je letos prejel Žalčan Brane But. Kot nekdanji direktor Centra za socialno delo Celje in dolgoletni član Socialne zbornice Slovenije je s svojim aktivnim in strokovnim delom veliko prispeval k razvoju na področju socialnega varstva. V sredo, 6. februarja, je g. Buta slavnostno sprejel tudi žalski župan, ki mu je čestital za prejeto priznanje in se mu zahvalil za dolgoletno delo na socialnem področju.

Brane But se je po dokončanem študiju psihologije leta. 1975 zaposlil na Centru za socialno delo Celje, kjer je opravljal različne naloge in sicer je bil prva tri leta psiholog – svetovalec, naslednjih sedem let je vodil Zakonsko svetovalnico, od leta 1985 do upokojitve leta 1999 pa je center vodil kot direktor.

Pod vodstvom Braneta Buta so na centru izvajali vrsto različnih dodatnih preventivnih in razvojnih programov in dejavnosti ter razvijali nove. Eden ključnih je bil projekt Psihosocialna pomoč otrokom v malih skupinah s pomočjo prostovoljcev, ki ga je izvajala Vzgojna posvetovalnica pri CSD Celje. Posebej si je prizadeval za strokovno poglobljeno delo z družinami in nudenjem neprekinjenega, kakovostnega psihološkega ter družinskega svetovanja. Namen poglobljenega dela je bilo preprečevanje disfunkcionalnih odnosov v družinah ter zmanjšanje števila otrok, ki so odhajali v rejništvo. “Od vsega začetka sem veliko delal na tem, da se je poglobljeno strokovno delo pričelo razvijati in smo v prvih desetih letih zmanjšali število otrok v rejništvu za polovico. To pomeni, da smo veliko več delali na sanaciji matične družine, da je otrok lahko ostal doma in mu ni bilo potrebno iti v rejništvo,” je v svojem nagovoru povedal nagrajenec.

V celjski regiji se je Brane But širše strokovno in družbeno angažiral in s svojim delom nadgradil kakovost obravnave uporabnikov socialnega varstva. Še vedno, že več kot štirideset let, aktivno in predano deluje tudi na področju urejanja problematike invalidov, predvsem slepih in slabovidnih, kot član in predsednik mnogih komisij, delovnih teles in organov v društvih, invalidskih in dobrodelnih organizacijah ter v organizacijah za kronične bolnike, ki delujejo bodisi na občinski, regionalni ali nacionalni ravni. Z neposrednim strokovnim in raziskovalnim delom je prispeval k avtonomiji stroke socialnega dela tudi v evropskem strokovnem in političnem okolju. Bil je udeleženec 1. evropskega parlamenta invalidov v Bruslju in tudi udeleženec skupščine Evropskega invalidskega foruma.

Stalnica širšega strokovnega in družbenega delovanja Braneta Buta so bila in so še vedno prizadevanja za identifikacijo in reševanje različne problematike na širšem področju socialnega in invalidskega varstva. V svojem delovanju je vedno izpostavljal povezovanje med različnimi izvajalci socialnovarstvene dejavnosti v širši lokalni in regionalni skupnosti.

Zaradi dolgoletnega aktivnega delovanja na področju socialnega varstva je Brane But tudi širše znan po svoji strokovnosti, obenem pa tudi po življenjskem in človeškem pristopu pri reševanju problemov ter pomoči ljudem v stiski. “Vsako zadolžitev, ki sem jo imel, sem delal na polno, s polno mero odgovornosti. Niti ene nisem delal z levo roko, tako da verjamem, da sem pri vsaki zadolžitvi pustil določen pečat,” je zaključil prejemnik najvišjega priznanja na področju socialnega varstva v Sloveniji za leto 2018.