PROSTO DELOVNO MESTO – VODJA PROGRAMA ZA KULTURO

PROSTO DELOVNO MESTO – VODJA PROGRAMA ZA KULTURO avtor 1. december, 2018

Zavod za kulturo, šport in turizem je v četrtek, 29. novembra, na svoji spletni strani objavil razpis za prosto delovno mesto vodje programa za področje kulture (višji svetovalec področja I, šifra delovnega mesta I017159).

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

  • najmanj univerzitetna izobrazba, druga stopnja ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ustrezne smeri,
  • najmanj pet (5) let izkušenj pri delu na področju kulture, od tega najmanj dve leti izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih,
  • znanje vsaj enega tujega jezika,
  • opravljanje dela tudi zunaj rednega delovnega časa (popoldan, sobote, nedelje, prazniki),
  • posebna znanja in sposobnost organiziranja ter vodenja ljudi,
  • poznavanje uporabe osebnega računalnika in osnovnih računalniških orodij,
  • sposobnost priprave mednarodnih programov in projektov ter njihova izvedba,
  • opravljanje drugih delovnih nalog po navodilih direktorja.

Kandidat mora v prijavi priložiti opis vizije razvoja organizacijske enote kultura.

V izbirni postopek se bodo uvrstili le kandidati, ki bodo poslali popolno in pravočasno vlogo ter bodo izpolnjevali pogoje za zasedbo delovnega mesta. Postopek izbire kandidata bo izveden v dveh fazah, in sicer bo v prvi fazi upoštevana popolna vloga kandidatov in priložena dokazila ter upoštevanjem izpolnjevanja vseh formalnih in
prednostnih pogojev za zasedbo delovnega mesta. V drugo fazo postopka bodo tako uvrščeni kandidati, ki bodo izpolnjevali vse predhodno navedene pogoje.

Kandidati, uvrščeni v drugo fazo izbirnega postopka bodo povabljeni na razgovor, na katerem se bodo osebno predstavili, nato pa jim bo zastavljeno 5 vprašanj s področja delovnega mesta in javnega sektorja, pri čemer bo vsako vprašanje ovrednoteno z največ 2 točkami. Izbran bo tisti kandidat, ki bo dosegel najvišje število točk izmed kandidatov. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Poskusno delo je 3 mesece.

Rok za oddajo pisne prijave s prilogami je 5. 12. 2018. Več informacij o razpisu najdete TUKAJ.

vir: www.zkst-zalec.si