ZNANE NOVE PODROBNOSTI O VRTU ZDRAVILNIH IN AROMATIČNIH RASTLIN

ZNANE NOVE PODROBNOSTI O VRTU ZDRAVILNIH IN AROMATIČNIH RASTLIN avtor 29. november, 2018
Na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) je v torek potekala novinarska konferenca, kjer so vodje projekta ob prisotnosti številnih lokalnih in državnih medijev predstavili projekt in javnost seznanili z novimi podrobnostmi.

Za operacijo LAS ZELIŠČA se je IHPS odločil po 40-letnem obstoju vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin in potrebi po drugačnosti vrta ter spremembi sodobne ureditve na področju predelave in uporabe zelišč ter prostora za spodbujanje družbene in socialne vključenosti različnih skupin prebivalstva. Namen je, da postane vrt sodobno povezovalna točka prebivalstva, celovita preureditev in posodobitev pa bo omogočala še boljšo prepoznavnost.

Dr. Barbara Čeh, ki vodi celotno operacijo, je predstavila projekt, o katerem smo že poročali, in povedala, da so se dela pričela odvijati februarja 2018 in bodo trajala do januarja 2019. Z izvedbo operacije se rešuje več izzivov iz strategije lokalnega razvoja na območju Spodnje Savinjske doline, poudarek pa je na področju večje vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin prebivalstva v družbo. V sklopu operacije so se zbrali 4 partnerji, in sicer kot vodilni IHPS, sodelujejo pa še Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Turistično društvo Žalec in Mizarstvo Žgank.

Za preureditev vrta je bil izveden natečaj, katerega zmagovalka je bila Nina Friškovec, ki je odlično povezala dve pomembni usmeritvi inštituta – hmelj in zelišča. Tlakovana pot po celotni dolžini predstavlja hmeljevko, zelišča pa so posajena v tematskih sklopih okrog nje kot ovijajoč hmelj. Vrt bo dostopen za uporabnike z invalidskimi vozički in za otroške vozičke. Urejeno bo igralo za najmlajše obiskovalce in prostor za počitek, sprostitev ter srečevanje.

Nov vrt bo zasajen v obliki hmeljevke

Na začetku tlakovane poti bo postavljena informativna tabla z zemljevidom vrta, ki bo izdelana tako, da jo bodo lahko brali tudi slepi in slabovidni. Poleg tega se bo izdelal tudi zvočni posnetek s predstavitvijo vrta, do katerega bo dostop omogočen preko QR kode na tabli. Tako bo vsebina na voljo tudi tistim, ki si je ne morejo prebrati v zloženkah. V sodelovanju z Društvom slepih in slabovidnih iz Celja je sklenjen dogovor o obliki informativnih tabel, ki bodo postavljene ob gredicah tik ob tlakovani poti, na ustrezni višini ter pod kotom 45 stopinj, besedila z opisi vsebine tematskih gredic pa bodo napisana z navadnimi črkami in v Braillovi pisavi.

Sodelovanje z Medobčinsko splošno knjižnico Žalec se kaže v izvajanju pravljičnih uric in izobraževalnih predavanj na tematiko zelišč. S tem se povečuje bralna pismenost prebivalcev in znanje s področja zelišč. V vrtu se bo v okviru projekta vzpostavila bukvarna, izdali pa so tudi zloženko s seznamom knjižnega in neknjižnega gradiva.

Sodelovanje s Turističnim društvom Žalec se kaže v promociji projekta in obveščanju javnosti o operaciji skozi celo leto. Izvedli so natečaj za slikovno podlago knjižnih kazalnikov med otroki, obiskovalci ‘zeliščnih’ pravljičnih uric, katere so tudi izdelali. Na treh praktičnih delavnicah zasaditve zelišč pa je društvo poskrbelo za pogostitev.


foto in info: Maja Šelekar
naslovna fotografija: IHPS